ชุดกิจกรรมปริมาณสารสัมพันธ์(มวลอะตอม) ม 4.2,4.6(2/2557)

ปริมาณสารสัมพันธ์  เรื่องมวลอะตอม 

Advertisements
 1. นางสาวณัชชา ไชยล้อม

  รับทราบแล้วค่ะ.

 2. นางสาวพิมพ์พนา ภิระบรรณ์ 4.2 เลขที่ 13

  รับทราบแล้วค่ะ.

 3. นางสาวโชติกา วงศ์มูล เลขที่ 10 4.2

  รับทราบแล้วค่ะ

 4. วนัชยา ใจแก้ว เลขที่ 24

  นางสาววรัชยา ใจแก้ว เลขที่ 21 #รับทราบแล้ววค่ะ

 5. นายสุรเชษฐ์ วงศ์ช่วย

  รับทราบแล้วครับ

 6. นายสุรเชษฐ์ วงศ์ช่วย ม.4.2 เลขที่ 7

  รับทราบแล้วครับ.

 7. นางสาวญาณิศา คำลือ

  นางสาวญาณิศา คำลือ ชั้น ม.4.2 เลขที่ 27 รับทราบแล้วค่ะ.

 8. นางสาวฝนดาว อินทสนธิ์

  ชื่อนางสาว ฝนดาว อินทสนธิ์ เลขที่26 ม. 4.2

 9. นางสาวสุนิกา กันทา

  นางสาวสุนิกา กันทา เลขที่36 ม.4.2

 10. นางสาวกัณฐิกา เขื่อนคำ

  นางสาวกัณฐิกา เขื่อนคำ เลขที่14 ม.4.2

 11. พิชญาภา กันแก้ว

  นางสาวพิชญาภา กันแก้ว เลขที่20 ม.4.2

 12. นางสาว กนกพร คำจันทร์

  นางสาว กนกพร คำจันทร์ เลขที่15 ม.4.2

 13. นางสาว ชลันธร ดวงงา

  นางสาว ชลันธร ดวงงา เลขที่16 ม.4.2

 14. นางสาว รุ้งลาวัลย์ ชาภักดี

  นางสาว รุ้งลาวัลย์ ชาภักดี เลขที่33 ม.4.2

 15. น.ส.พัทธ์ธีรา ธิศรี

  รับทราบแล้วค่ะ

 16. นางสาวพิมพ์ผกา พิพู เลขที่ 12 ม 4.2

  รับทราบค่ะ

 17. นางสาวนภสร ไชยวงค์ทอน เลขที่ 30 ม.4/2

  รับทราบค่ะ

 18. นริศรา ปลัดศรีช่วย

  รับทราบแล้วค่ะ

 19. นาย สาริน สิทธิมาส

  นาย สาริน สิทธิมาส ม4.2 เลขที่ 6 ทราบแล้วครับ

 20. น.ส.โสพิกา อินฝั้น

  รับทราบค้ะ

 21. นางสาวอัญชลิกา สุยะ

  รับทราบค่ะ

 22. นางสาวชัญญานุช วงษา

  รับทราบค่ะ

 23. นายชาญณรงค์ ธรรมสาร

  นายชาญณรงค์ ธรรมสาร เลขที่4 ม.4.2 รับทราบแล้วครับ

 24. นางสาวอัญวนา ยาวิชัย

  รับทราบแล้วค่ะ

 25. นางสาวพิมพ์ผกา หล้านามวงค์ ม.4.2 เลขที่ 21

  รับทราบแล้วค่ะ

 26. นางสาวปาริฉัตร ปิดตานัง ม.4.2 เลขที่ 18

  รับทราบแล้วค่ะ

 27. นางสาวสินีนาถ แก้วเทพ

  รับทราบแล้วค่ะ

 28. นางสาวอภิชญา ปรักมานนท์ ม.4.2 เลขที่ 8

  รับทราบแล้วค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: