เกี่ยวกับครูผู้สอน

photo1 922

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ   นางปิยพร    นามสกุล   ณ ลำปาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) วิชาเอกเคมี   สถาบันราชภัฎเชียงใหม่

ปริญญาโท (การศึกษามหาบัณฑิต) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษาเน้นเคมี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3     โรงเรียนปล้องวิทยาคม  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู อันดับ คศ.3  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

สังกัดโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ปี 2549    ได้รับรางวัลครูต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้(TA) สาขาเคมีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   เชียงรายเขต 4

ปี 2550    ได้รับรางวัลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย        เขต 4  ปีการศึกษา 2550

ปี 2551     ได้รับรางวัล ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เนื่องในสัปดาห์      วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2551

ปี  2553     ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย     เขต  4

ปี 2554     ครูผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

ปี 2554      ได้รับรางวัลครูสอนดี ของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน สสค จังหวัดเชียงราย

ปี  2555     ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 ของครุสภา

Advertisements
  1. คุณครูครับ ใบงานที่ครูไห้ปนิ้นมันใบงานอันไหนครับบ ที่ครูสั่งไห้ห้อง11อ่ะคับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: